Klottersanering

Med över 24 års erfarenhet av klottersanering är vi överlägset mest erfarna i branschen. Våra branschvana sträcker sig från försäljning av kemikalier till klottersanering på tidigt 80-tal, till utveckling av dagens mer miljövänliga ämnen samt dagens sanering och förebyggande åtgärder. Våra kvalificerade medarbetare har kunskap om fasadmaterial och väljer metoder samt kemikalier utefter de förutsättningar somm uppdragsgivaren har. Målsättningen är inte bara att få bort klottret utan i slutändan även klottraren med minimal åverkan på fasad, miljö och ekonomi. Genom att påföra ett vaxlager på utsatta platser på fasaden kan vi använda oss av så miljövänliga kemikalier som möjligt, samtidigt som fasadens exteriör skyddas och försvåra för klottraren så att denne till slut hittar en annan plats. Kalkfasader saneras enligt stadsmusets riktlinjer. Genom våra förmånliga avtal är vi ute i god tid och sanerar och förebygger klotter på just din fasad. Vi är certifierade enligt BF9K avseende kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Se prisuppgifter